کد خبر : 13028

نوع کالا تولید کننده قیمت بورس تغییر نسبت به‌آخرین‌معامله قیمت بازار تغییر نسبت به روزگذشته
متانول(بورس انرژی) فن آوران ۸۱۱ ۲۵۹-(متانول شیراز۱۰۰۰) ۹۰۰ ۰(حواله)
جوش شیرین شیراز ۱۱۰۰ ۰ ۱۹۰۰ ۰(حواله)
منومر وینیل استات شازند ۴۰۳۴ ۹۴۹+ - -
اوره صنعتی خراسان ۷۸۸ ۸۱- - -
آمونیاک خراسان ۱۲۳۲ ۷۵+ - -
کربنات سدیم سبک شیراز ۵۵۳ ۳+ ۸۹۰ ۰
کربنات‌سدیم‌سنگین شیراز ۵۸۴ ۰ ۹۰۰ ۰
اسید استیک فن آوران ۱۱۸۴ ۸۰- ۲۱۰۰ ۰(حواله)
سود کاستیک بندرامام ۳۳۴ ۰ ۴۶۰ ۰(حواله)
دی اتیل هگزانول شازند ۳۴۷۲ ۲+ - -
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار