کد خبر : 4341

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پردیس ۱۸۱۴۴ ۰٫۶۵۱۶-
زاگرس ۲۴۵۰۱ ۲٫۵۵۳۴-
فن آوران ۲۲۲۹۵ ۱٫۳۲۳۴-
خارک ۲۴۴۶۲ ۱٫۴۳۸۴-
شیراز ۸۶۳۹ -۲٫۸۸۸۹
وپترو ۲۱۲۱ ۳٫۰۶۱۲
ممسنی ۱۰۰۰ ۱٫۰۱
کازرون
خلیج فارس ۸۹۸۶ ۳٫۶۹۲۶
آبادان ۱۲۹۶۳ ۰٫۱۰۷۹-
امیرکبیر ۴۳۹۹ ۰٫۶۱-
لردگان
زنجان
دهدشت
کرمانشاه ۸۵۵۲ ۱٫۷۰۱۱-
خراسان ۸۴۸۹ ۱٫۷۹۳۲-
پترول ۱۴۵۰ ۳٫۵۲-
نفت و گاز پارسیان
مارون ۲۶۴۹۲ ۰٫۶۶۳۷-
شازند ۱۶۱۱۱ ۰٫۳۴۰۲-
اصفهان
فارابی ۱۸۲۸۰ ۰٫۳۴۵۸
تاپیکو ۳۶۴۳ ۱٫۷۵۳-
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار