کد خبر : 8898

Sena-Picture 284

پتروتحلیل- طبق مصوبه سیصد و چهاردهمین صورتجلسۀ هیئت‌مدیره سازمان بورس در تاریخ۱۳۹۲/۸/۱۱اعطای هرگونه اعتبار به مشتریان بورس کالا توسط کارگزاران ممنوع شد! بنابراین گزارش، واریزتمام یا بخشی از پیش پرداخت و پرداخت تمام یا بخشی از ثمن معامله از منابع کارگزاری و یا اعطای هرگونه اعتبار و تسهیلات به هر نحو به خریداران در معاملات بورس کالایی توسط کارگزاران ممنوع است. همچنین کارگزاران مجاز به تضمین ایفای تعهدات مشتریان به هر نحو نزد عرضه‌کنندگان کالا، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر اشخاص نمی‌باشند. تخلف از این مصوبه مشمول تنبیهات انضباطی مندرج در ماده ۷ دستورالعمل انضباطی کارگزاران (مصوب۱۳۸۹/۹/۱۳ هیئت مدیره سازمان) و بند ب ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب۱۳۹۰/۸/۰۱هیئت وزیران) می‌گردد.
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار