کد خبر : 47215

کارخانه های ترکیه به خرید بیشتر کامپاند از مبدا ایران روی آورده اند!

شوک در برآورد سایر بازیگران بزرگ بازار ترکیه از جمله عربستان و آمریکا…

کارخانه های ترکیه به خرید بیشتر کامپاند از مبدا ایران روی آورده اند!

پتروتحلیل- عرضه بسیار زیاد، کماکان بازار پلمیر ترکیه را آزار می دهد، در حالی که کارخانجات ترکیه به جای محصول صادراتی پتروشیمی ها با توجه به قیمت مناسب و توجیه پذیر کامپاندها به خرید بیشتر کامپاند از مبدا ایران روی آورده اند و این موضوع حتی باعث ایجاد شوک در براورد سایر بازیگران بزرگ بازار ترکیه از جمله عربستان و آمریکا شده است، در حالی که براورد انها بعد از اتفاقات تنگه باب المندب و محدودیت های سیبور برای صادرات میانگین ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار برای بازار ترکیه بود نه تنها این امر محقق نگردید، بلکه روند قیمتی معکوس شد و به جایی رسید که حالا امریکایی ها و سعودی ها آفر های جدید را با قیمت های پایین تر پیشنهاد کردند و باعث فشار به قیمت ها شدند؛  به نحوی که با شروع دومین هفته ماه رمضان قیمت بی ال تری تحویل ترکیه به ۱۰۴۰ دلار و ۷۰۰۰ اف به ۱۰۵۰ دلار رسید ، پایپ نچرال سابیک به ۱۱۱۰  دلار و پایپ مشکی پویا پلیمری به ۱۰۴۰ دلار! و ال ال شرکت سیبور به ۱۰۸۰ دلار رسیده است.

ارسال نظر