کد خبر : 47211

شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس برق دار شد

شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس برق دار شد

 پتروتحلیل-اتصال آپادانا به شبکه برق صنعتی دماوند انرژی عسلویه  با همت و تلاش همکاران پرتلاش شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس و همکاری شرکت دماوند انرژی عسلویه؛این شرکت  به صورت ایمن و بدون حادثه به خطوط برق صنعتی متصل شد. به گزارش اداره توسعه ارتباطات و برند پتروشیمی آپادانا؛با اتصال شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس به شبکه برق شرکت دماوند انرژی عسلویه،یکی از گام های مهم  فعالیت های پیش راه اندازی این شرکت برداشته شده است.  شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس با ظرفیت تولید یک میلیون و ۶۵۴ هزار تن متانول گرید AA در فاز دوم پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس احداث شده و با اتصال به شبکه برق صنعتی؛ خود را برای قرار گرفتن در فاز بهره برداری آماده می کند. شرکت مبین انرژی خلیج فارس از گروه هلدینگ خلیج فارس سهامدار عمده شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس است.

ارسال نظر