کد خبر : 47124

سانسرز: بازار داخلی متانول معاملات آتی چین اوج گرفت

سانسرز: بازار داخلی متانول معاملات آتی چین اوج گرفت

پتروتحلیل-در 8 اوت، متانول معاملات آتی در بازار بورس ژنگژو اوج گرفت. قیمت قراردادهای اصلی متانول معاملات آتی از 2316 رنمینبی در هر تن آغاز شد؛ و حداکثر و حداقل به ترتیب در میزان 2339 رنمینبی در هر تن و 2305 رنمینبی در هر تن ایستاد. 

قیمت آن با رشد 11 رنمینبی در هر تن یا 0.48 درصد نسبت به معاملات روز گذشته در میزان 2324 رنمینبی در هر تن قرار گرفت. حجم معاملاتی در میزان 888361، موقعیت آن در میزان 537968 و رشد روزانه آن در در میزان 58610- به ثبت رسید.

ارسال نظر