کد خبر : 46893

نگاهی به مگا پروژه کیان و دلایل پیشرفت کمرنگ پروژه؛

 پتروتحلیل-به گفته کارشناسان صنعت پتروشیمی مگا پروژه کیان دو سهامدار ناهمگون دارد؛ چرا که از سال 93 تاکنون پیشرفت خاصی نداشته است! 60 درصد این پروژه به هلدینگ پارسیان و 40 درصد آن به پتروفرهنگ (صندوق بازنشستگی فرهنگیان) تعلق دارد،  و در این میان پتروفرهنگ همواره برای پرداخت مطالبات بازنشستگان با مشکلات جدی درگیر بوده است و عمده سرمایه گذاری آن در بخش متانول بوده که در اثر افزایش قیمت خوراک و یوتیلیتی در حال حاضر به واحدهایی زیان ده بدل شده اند؛ گرچه قرار است قیمت خوراک و یوتیلیتی تعدیل شود اما هنوز این موضوع قطعیت نیافته است.

با این حال گفته می شود پتروفرهنگ نمی تواند برای مگا پروژه کیان، سرمایه گذاری کند، این در حالی است که مگا پروژه کیان با حمایت سهامدار حداکثری در یکسال گذشته عملکرد قابل قبولی داشته است و اگر سهامدار حداقلی یعنی شرکت  پتروفرهنگ، همراهی جدی و مطابق با زمانبندی تعریف شده در قرارداد با پیمانکار اویک، داشته باشد، می توان امیدوار بود که شرکت پتروشیمی کیان در زمان تعیین شده، به بهره برداری برسد، اما گزارشات دریافتی حاکی از تعلل شرکت پتروفرهنگ در همراهی با دیگر سهامدار بوده که خود مانع پیشرفت پروژه کیان شده است. پر واضح است که منافع ملی ایجاب میکند چنانچه شرکت پتروفرهنگ، توانمندی لازم در اجرای تعهدات خود در شرکت کیان را ندارد، از این پروژه خارج شده و اجازه حضور سایر اشخاص حقوقی توانمند، جهت پیشرفت پروژه کیان مطابق زمانبندی تعریف شده، را بدهد.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار