کد خبر : 46890

دورنمای کلی بازار اوره؛ آیا اهرم های لازم برای رشد قیمت اوره در بازارهای جهانی وجود دارد؟

در هفته گذشته قیمت اوره ایران با افزایش به رقم 530 تا 570 دلار در هر تن فوب رسید. در هفته جاری هلدینگ پارسیان قیمت اوره پتروشیمی های پردیس، شیراز و کرمانشاه را حدودا 590 دلار در هر تن اعلام کرده است.

دورنمای کلی بازار اوره؛ آیا اهرم های لازم برای رشد قیمت اوره در بازارهای جهانی وجود دارد؟

پتروتحلیل-قیمت اوره در هفته های اخیر به دلیل افزایش قیمت گاز اروپا، روندی افزایشی داشت، اما با کاهش جزیی قیمت گاز این روند متوقف شد و در خلیج آمریکا اندکی افت کرد. 

این در حالی است که دورنمای کلی بازار اوره روندی افزایشی را به دلیل کاهش یا قطعی جریان گاز روسیه به اروپا نشان می دهد؛ به طوری که اهرم های لازم برای افزایش قیمت اوره در بازارهای جهانی وجود دارد. اما بررسی ها در کوتاه مدت نشان می دهد بعد از دو هفته افزایش، در حال حاضر روند قیمتی در خلیج آمریکا اندکی افت کرده و  روند افزایشی قیمت اوره در سایر مناطق متوقف شده است و خریداران در برابر رشد قیمت اوره مقاومت می کنند.

در هفته جاری قیمت اوره ایران با افزایش به رقم 530 تا 570 دلار در هر تن فوب رسید. قیمت اوره چین هم به محدوده 540 تا 550 دلار در هر تن فوب رسیده است. قیمت اوره برزیل هم 630 تا 650 دلار در هر تن CFR و قیمت اوره مصر (غیراروپا) 570 تا 770 دلار در هر تن فوب گزارش شده است.

در همین حال قیمت اوره پتروشیمی های پردیس، شیراز و کرمانشاه در هفته گذشته 550 دلار در هر تن فوب برای بارگیری به مقصد اروپا و برزیل عنوان شده است. همچنین هدف گذاری فروش برای بقیه بازارها در محدوده قیمتی 530 دلار در هر تن فوب بوده است.

با این حال در هفته جاری هلدینگ پارسیان قیمت اوره پتروشیمی های پردیس، شیراز و کرمانشاه را حدودا 590 دلار در هر تن برای اروپا و 560 برای بقیه بازارها اعلام کرده است.

براساس گفته تریدرها، کرمانشاه 30 هزار تن اوره را با قیمت 530 دلار در هر تن فوب برای نیمه دوم سپتامبر فروخته است. 

پتر‌وشیمی شیراز هم محموله ای با قیمت 530 دلار در هر تن فوب برای آخر سپتامبر با بارگیری پیش از اکتبر فروخته است.

گزارش شده است که دیگر تولیدکنندگان اوره ایرانی هم 60 هزار تن اوره با نرخ 570 دلار در هر تن برای بارگیری در سپتامبر به مقصد اروپا معامله کرده اند و همچنین مسجد سلیمان 70 هزار تن اوره به صورت تهاتری بابت بدهکاری به پیمانکار EPC خود که شرکتی چینی است با قیمت 475 دلار در هر تن فوب داده است! این در حالی است که اوره مصر به رقمی در حدود 900 دلار در هر تن رسیده و فروش اوره با این قیمت می تواند بازارهای صادراتی ایران را با مشکلات عدیده ای مواجه کند.

در هفته جاری آفری از سوی پتروشیمی لردگان شنیده نشده است، پتروشیمی خراسان هم آفری با قیمت 560 دلار در هر تن فوب داشته است اما خبری درباره تایید آن شنیده نشده است.

ارسال نظر