کد خبر : 46864

پتروشیمی شیراز محموله ای 115 هزار تنی با قیمت 500 دلار در هر تن فوب برای بارگیری در سپتامبر فروخته است.

پتروتحلیل- قیمت اوره ایران در بازارهای جهانی به رقم 500 تا 505 دلار در هر تن فوب برای هفته جاری رسید. قیمت اوره چین هم در محدوده 485 تا 500 دلار در هر تن فوب و اوره برزیل هم 580 تا 590 دلار در هر تن CFR گزارش شده است. در هفته جاری قیمت اوره مصر با مقصد غیراروپا هم 680 تا 690 دلار در هر تن فوب اعلام شده است.

بازار اوره صادراتی فعال بوده است و معامله 285 هزار تن اوره با قیمت بالای 500 دلار در هر تن فوب گزارش شده است. پتروشیمی شیراز محموله ای 115 هزار تنی با قیمت 500 دلار در هر تن فوب برای بارگیری در سپتامبر فروخته است.

یک تولیدکننده دیگر هم 170 هزار تن اوره را با قیمت 500 دلار در هر تن فوب برای بارگیری در سپتامبر به سودان و موزامبیک و ترکیه فروخته است. 

تندر فروش 30 هزار تن اوره پتروشیمی کرمانشاه در تاریخ 17 آگوست بسته شد که گفته می شود به برخی شرکت کنندگان مناقصه با قیمت 500 دلار در هر تن فوب داده شده است، اما برنده ای برای آن شنیده نشده است.

لردگان هم دو تندر داشته است؛ اول برای فروش 20 هزار تن اوره بالک برای بارگیری در 7 سپتامبر. دوم؛ فروش 2هزارتن اوره بگ برای سپتامبر و خارج از کارخانه. هر دو تندر در تاریخ 21 آگوست بسته می شود.

پتروشیمی خراسان هم آفری داشته است با قیمت 560 دلار در هر تن فوب که پذیرفته نشده است؛ تندر در تاریخ 20 آگوست بسته شده برای فروش 5 هزارتن اوره برای مقصد افغانستان.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار