کد خبر : 46829

چالش بازار DOP از ورود تا خروج از بورس کالا!

چالش بازار DOP از ورود تا خروج از بورس کالا!

پتروتحلیل-انجمن DOP معتقد است که برای ورود DOP به بورس از ابتدا آسیب شناسی صورت نگرفته است و برخی از چالش های‌ ورود این کالا به بورس باوجود برگزاری جلسات متعدد و هشدارهای کارشناسان این حوزه توسط وزارت صمت و بورس کالا نادیده گرفته شده است و نتیجه آن بازاری شده که رقابت های بالا در آن صورت گرفته است.

این انجمن می گوید به رقابت های بالا برای خرید DOP اعتراض کرده است اما مدیریت عرضه، تقاضا و محدود سازی کدها به عهده بورس کالا و وزارت صمت با ابزارهایی همچون سایت بهین یاب قرار داشته است.

این گروه همچنین معتقد است از ابتدای عرضه  DOP در بورس کالا، شرکتهای خود مصرف که مجبور هستند تولید خود یا شرکتهای مشابه را خریداری کنند هیچ توجهی نشده است و این شرکتها مجبور شده اند در بورس تولیدات خود را عرضه کرده و سپس به عنوان خریدار همان محصول را خریداری کنند؛ تنها توصیه به این شرکتها این بوده است که محصول شرکت دیگری را خریداری کنند!

برخی از اعضای انجمن DOP می گویند: رقابت بالا بازار آنها را هم تهدید می کند چرا که در این مقاطع که پیش تر هم اتفاق افتاده است، واردات ارزان تر می شود و بازار آنها اشباع خواهد شد! و نکته مهم تر اینکه در هفته اول تیرماه عرضه 2200 تنی دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند توسط 63 شرکت تولیدکننده DOP ساز خریداری شده و این شرکتها باید 3080 تن DOP در بورس کالا عرضه می کرده اند، اما تنها 41 شرکت عرضه ای حدودا 2000 تن DOP در بورس کالا داشته اند؛ یعنی 1000 تن کمتر!! این در حالی است که شرکتهایی که سهمیه خرید دی اتیل هگزانول دارند، باید ملزم به عرضه محصول خود در بورس کالا می شدند!

ارسال نظر