کد خبر : 46797

پتروتحلیل- اوپک به تازگی اولین پیش بینی تراز عرضه و تقاضای نفت خود در سال 2023 را منتشر کرده است.

اوپک رشد بسیار قوی مصرف نفت (2.7 +میلیون بشکه در روز) را به دلیل بهبود کووید و تقاضای متوقف شده و با وجود ترس از رکود پیش بینی می کند. عرضه غیراوپک با تاخیر (1.7+میلیون بشکه در روز) خواهد بود. در نتیجه، اوپک پیش‌بینی می‌کند که اگر بخواهد از برداشت‌های عظیم در نیمه دوم سال آینده جلوگیری کند، باید تولید نفت خود را در سال آینده افزایش دهد تا بازار را متعادل کند. پیش بینی اوپک برای سال آینده از بسیاری جهات غیرممکن است و این اتفاق نخواهد افتاد. چرا که این کارتل می بیند که تا 2023، باید 32 میلیون بشکه در روز به بازار عرضه کند که از تولید ژوئن 28.7 میلیون بشکه در روز بیشتر است. حتی با فرض اینکه عربستان به سرعت به 12 میلیون بشکه در روز و امارات به 4 میلیون بشکه در روز برسد باز هم این گروه ناکام خواهد ماند!

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار