کد خبر : 46770

سرنوشت فرساشیمی در انتظار پتروشیمی مهر، باختر، مهاباد و لرستان!

سرنوشت فرساشیمی در انتظار پتروشیمی مهر، باختر، مهاباد و لرستان!

پتروتحلیل-عدم وجود فرمول مشخصی برای قیمت اتیلن واحدهای پتروشیمی ای که واحد اولفین ندارند، به اختلافات در این حوزه دامن زده است، به طوری که فرساشیمی در هفته های اخیر توقف تولیدخود را به دلیل گرانی خوراک اتیلن اعلام کرده است!

حال پتروشیمی مهر می تواند دومین قربانی گرانی خوراک اتیلن دریافتی ازپتروشیمی جم باشد! این در حالی است که فرمول مشخصی برای قیمت اتان واحدهای پتروشیمی وجود دارد؛ کف و سقف قیمتی مشخصی تعریف شده است، اما اتیلن فاقد قیمت مشخص و تعریف شده ای از سوی وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی است و عمدتا به قیمت جهانی آن بسنده می شود!

آخرین قیمت اتیلن برای این شرکتها به 958 دلار در هر تن به دلیل بحران اروپا رسیده است! پتروشیمی جم، فرسا و مهر برروی قیمت خوراک اختلاف دارند و همین موضوع سبب شده تا دعاوی بسیاری از سالهای گذشته بین مجتمع جم و مهر رخ دهد و بدهی بسیاری با ابهامات بالا در صورتهای مالی جم درج شود!

به نظر می رسد اولین قدم برای حل این موضوع تعیین فرمول برای قیمت اتیلن براساس قیمت اتان، کارمزد تولید و حاشیه سود باشد، و سپس باید فرمول قیمتی مشخصی هم برای یوتیلیتی واحدها در نظر گرفت، چرا که ادامه این روند به تعطیلی واحدهای پتروشیمی بیشتری منجر خواهد شد.

ارسال نظر