کد خبر : 46699

افت ادامه دار قیمت اوره/ریزش قیمت اوره مصر به زیر 700 دلار|

افت ادامه دار قیمت اوره/ریزش قیمت اوره مصر به زیر 700 دلار|

پتروتحلیل-امروز بازار جهانی اوره سقوط کرد و تندر هند برای خرید یک و نیم میلیون تن اوره هم نتوانست سقوط قیمت اوره را متوقف کند. 

قیمت اوره ایران با افت به رقم 590 تا 595 دلار در هر تن فوب رسید.|براساس گزارش ها، لردگان حدود 40 هزارتن اوره را با قیمت 590 دلار در هر تن فوب برای ماه می فروخته است. شیراز، پردیس وکرمانشاه نرخ 630 دلار در هر تن را پیشنهاد داده اند، اما فروشی با این نرخ گزارش نشده است. 

پتروشیمی خراسان هم 25 هزار تناوره با نرخ 590 دلار در هر تن را برای ماه می گزارش داده است، اما تاییدی از طرف های درگیر مشاهده نشده است.

اوره چین امروزبا افت به 675 تا 680 دلار در هر تن فوب و اوره برزیل هم به 700 تا 725 دلار در هر تن CFR رسید.همچنین اوره مصر هم امروز باافت به 697 دلار در هر تن فوب رسید.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار