کد خبر : 46392

شفاف سازی اوره سازها ایرانی؛

پتروتحلیل- در ماههای گذشته رشد چشمگیر قیمت اوره متاثر از افزایش قیمت انرژی و گاز سبب شد تا نرخ فروش محموله های صادراتی اوره سازهای ایرانی با افزایش قابل توجهی روبه رو شود، البته موضوع عدم به روز شدن قیمت فروش محموله های اوره در گزارش های عملکرد اوره سازها، نگرانی هایی برای سهامداران شرکتهای اوره ساز ایرانی ایجاد کرد، پتروشیمی های پردیس، کرمانشاه، شیراز و خراسان در این باره شفاف سازی کردند. این اختلاف ها بعضا به دلیل تاخیر بارگیری محموله های صادراتی و فروش های پایین در گذشته رخ داده است. البته با گذشتن قیمت اوره از مرز ۹۰۰ دلاردر هر تن در بازارهای جهانی و ادامه دار شدن کمبود گاز، کارشناسان همچنان روند بازار اوره را مثبت ارزیابی می کنند. در هفته جاری قیمت اوره صادراتی پتروشیمی های ایرانی هم به ۸۲۵ دلار در هر تن رسید که توسط کارگروه نفت و گاز پارسیان مصوب شده است.

پتروشیمی پردیس پیش تر اعلام کرد که فروش های جدید به قیمت روز اوره نزدیک تر است. پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تفاوت نرخ فروش اوره صادراتی پتروشیمی پردیس اعلام کرد: با توجه به قرارداد موجود و روال فروش تهاتری ثبت فروش در دفاتر به تحویل گرفتن ذرت مابه ازای اوره از خریدار موکول می شود که نرخ اوره در زمان صدور پیش فاکتور بالاتر از نرخ های جهانی بود.

پتروشیمی شیراز مانند اوره سازهای دیگر روز گذشته در شفاف سازی خود اعلام کرد؛ الف)فروشهای صادراتی شرکت پتروشیمی شیراز با در نظر گرفتن شرایط روز، معمولا بصورت هفتگی بر اساس قیمتهای صادراتی اعلام شده از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همچنین قیمتهای جهانی اعلام شده در نشریه ARGUS انجام می پذیرد.

ب) فروشهای اوره صادراتی که در هر ماه در گزارشات ثبت می شود، با توجه به زمان و ترم تحویل، معمولا قرارداد فروش آنها به یک الی چند ماه قبل بر می گردد. لذا نرخ فروش ثبت شده در حسابهای شرکت با نرخ روز اوره متفاوت می باشد. بطور مثال فروشهایی که در مهر ماه انجام شده ، قرارداد آنها مربوط به ماههای اردیبهشت الی مهر ماه بوده است.

ج) میانگین قیمتهای فروشهای مهر ماه ( تحویل شده و خاتمه یافته در مهر ماه ) بر اساس میانگین قیمتهای زمان صدور قرارداد فروش اعلام شده از شرکت ملی صنایع پتروشیمی 336.2 دلار در هر تن و اعلام شده در نشریه ARGUS برابر 378 دلار در هر تن بوده است در حالیکه میانگین قیمت فروشهای شرکت پتروشیمی شیراز 384.5 دلار هر تن بوده است.

د) میانگین قیمتهای اعلام شده از سوی نشریه ARGUS در هفته اول مهرماه 437 دلار در هر تن و در هفته آخر مهر ماه 710 دلار در هر تن بوده است و اگر قرار داد فروشی در مهرماه منعقد شده باشد، با توجه به زمان تحویل آنها، ارقام فروش در ماههای آذر و دی نمایان خواهد شد.

ه) با توجه به صعودی بودن قیمت اوره، در حال حاضر هر چه زمان صدور پیش فاکتور به تاریخ حمل و ثبت آن نزدیک تر باشد، فروش مذکور به قیمت روز اوره نزدیک تر خواهد بود.

در ارتباط با افزایش هزینه های فروش، عمومی و اداری در صورت های مالی میاندوره ای منتهی به 31شهریور 1400 نسبت به دوره مشابه نیز موارد زیر به استحضار می رساند:

الف) افزایش هزینه های صادراتی نسبت به دوره مشابه قبل، مربوط به افزایش هزینه حمل محصولات از مبدا شرکت به مقصد بندرعباس می باشد که نسبت به دوره مشابه قبل بیش از 100 درصد افزایش یافته است.

ب)هزینه حمل یک محموله 50 هزار تنی اوره صادراتی بوسیله کشتی به مقصد برزیل طبق قرارداد برعهده شرکت پتروشیمی شیراز بوده است.

ج)افزایش حقوق و دستمزد پرسنل ارکان ثالث شرکت نیز شامل افزایش حدود 40 درصدی قانون کار و تخصیص 45درصدی حق جذب و سایر موارد ترمیم حقوقی و عدالت مزدی طبق مصوبه هیات مدیره محترم شرکت بوده است.

د) افزایش هزینه آلایندگی نیز به دلیل افزایش بیش از 100 درصدی مبلغ فروش شرکت نسبت به دوره مشابه قبل بوده است.

ه)افزایش هزینه تمدید کارت بازرگانی، به دلیل افزایش سودآوری شرکت بوده است.

 

دانلود فایل
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار