کد خبر : 46341

تقاضای کلی پلی‌اتیلن چین در طی سال 2020 با کاهش 1.6 میلیون تنی مواجه شده، که این اتفاق پیش از سرعت گرفتن بحران اورگراند و تاکید بیشتر دولت بر «رونق اقتصادی» بود.

پتروتحلیل-اصطلاح «تغییر اساسی» آنقدر زیاد استفاده شده که گاهی می‌تواند بی‌معنا باشد.

البته نه در این شرایط. شکی نیست که چین در حال سپری کردن تغییرات اساسی در سیاست‌های دولتی خود بوده و دیگر املاک و مستغلات محرک اصلی اقتصاد کشور نخواهد بود. 

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که هیچ اقتصادی تا به امروز تا به اندازه چین به املاک وابسته نبوده است. بخش ملک و املاک 29 درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهند.

این تغییر در سیاست‌های املاک، همراه با کربن‌زدایی، پیامد‌های عظیمی برای صنعت پتروشیمی جهانی دارد. 

اگر فقط بخواهیم پیامد‌های این امر در بازار پلی‌اتیلن را بررسی کنیم، می‌توان گفت که نباید انتظار بهبود تقاضای این محصول در سه ماهه چهارم را داشت.

پیش از این، تقاضای کلی پلی‌اتیلن چین در طی سال 2020 با کاهش 1.6 میلیون تنی مواجه شده، که این اتفاق پیش از سرعت گرفتن بحران اورگراند و تاکید بیشتر دولت بر «رونق اقتصادی» بود.

و براساس بررسی‌ها و حتی پیش از تغییر در سیاست‌ها، جهت واردات پلی‌اتیلن کشور به سمت کاهش 3.4 میلیون تنی بود. 

در حال حاضر پیامدهای تقاضای پلی‌اتیلن و واردات آن در سال 2021 شدیدتر است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار