کد خبر : 46044

روز گذشته خبری روی نشریه و خبرگزاری پتروتحلیل درج گردید با این مضمون که پتروشیمی جم اولین شرکتی است که تسلیم فشار چینی ها در بازار پلیمر شده است.

ذکر چند نکته در این خصوص حائز اهمیت است:

۱- قیمت کشف شده بر اساس مزایده ای میباشد که در ماه آوریل برگزار شده و کاملا مستند میباشد.

۲- فروش این شرکت در ماه مارچ و قبل از آن بالاتر از رقبای منطقه ای بوده که خود نیز بدان اذعان داشته اید.

۳- لاین کشتیرانی جهت حمل بک لاین داخلی در مزایده عنوان گردیده که هزینه حمل آن حداقل نیم درصد ( ارزش کالا) پایین تر از لاین های خارجی میباشد.

۴- قیمتهای فروش جم به اشتباه مثبت ۳.۲ درج گردیده و رسالت آن مجموعه را زیر سوال میبرد.

۵- اینکه قیمت های  پیشنهادی جم  جهت ارزیابی بازار، رسانه ای گردیده( با توجه به اینکه فعلی صورت نپذیرفته و می‌تواند مورد سو استفاده تریدرها قرار گیرد) این حق را برای ما به جهت دفاع از منافع شرکت و حقوق سهامداران محفوظ میدارد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار