کد خبر : 46038

هفته سیاه بازار پلیمر در چین؛

پتروتحلیل-در حالی که قیمت های سی اف ار در چین در کمترین سطح قیمتی و با اختلاف زیادی نسبت به سایر بازارها قرار دارد ، کماکان تریدرهای بزرگ چینی از خرید محموله های جدید به دلیل وضعیت اسنفاک بازار پلیمر در چین خوددداری می کنند. 

به نظر می‌رسد بحران کرونا و اثراتش در بازارهای جهانی مانند خود بیماری پیکی شده و شاهد پیک دوم اثر منفی آن در هفته های اخیر هستیم ، شرایط پیچیده و توقف چین و ترکیه در خرید پیش بینی کارشناسان بازار را به این سمت سوق داده که طی هفته های آینده احتمالا باید شاهد سقوط سی تا چهل درصدی قیمت پلیمر ها باشیم.

البته کارشناس بازار پلیمر پتروتحلیل در چین معتقد است که تریدرهای بزرگ چینی با برنامه و طراحی و اطلاع از رکود بازارهایی مناطق دیگر به خصوص خاورمیانه و کشورهای اسلامی در ماه رمضان با هماهنگی کامل جهت تحمیل فشار به پتروشیمی های ایرانی جهت خرید با قیمت های پایین و منهای آیسیس در چین دارند که این راهبرد در گذشته نیز مورد استفاده قرار گرفته است، در هر صورت به نظر می‌رسد راهکار انبار داری برای پتروشیمی های بزرگ تنها راه مانده برای عدم پذیرش فشار چینی ها است و یا اینکه شرایط چینی ها را بپذیرند. باید دید آیا این هماهنگی بین مجتمع های ایرانی وجود خواهد داشت یا خیر ؟

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار