کد خبر : 46024

پتروتحلیل-سازمان ملی انرژی چین هدف گذاری کرده است تا سال 2025 نیمی از ظرفیت های انرژی های تجدید پذیر را در جهت حمایت از اهداف امواجی کشور نصب کند. 

مقامات سازمان ملی انرژی هفته گذشته گفتند، این مسیری که از 14 آوریل آغاز میشود باید تا سال 2025 تیک بخورد. در پایان سال گذشته، انرژی های تجدید پذیر 42/4 درصد از کلیه ظرفیت های چین را تشکیل دادند.

مقامات سازمان اشاره داشتند این انرژی های تجدید پذیر از نیروی محرکه آب، نیروی خورشیدی و بادی، و توده زنده تشکیل میشود. اما استفاده از برخی انرژی های تجدید پذیر، به خصوص خورشیدی و بادی نسبتا اندک است. 

چین در سال گذشته 2.2 تریلیون کیلو وات انرژی تجدید پذیر تولید کرد، که در مجموع 5/29 درصد از مصرف کلی الکتریسیته را تشکیل داد، و همزمان 61 درصد یا 1/35 تریلیون کیلو وات آن از نیروی محرکه آب تشکیل شد.

سوخت های غیر فسیلی 15/9 درصد از مجموع ترکیبی انرژی چین را تشکیل دادند، که اکثر آن نیروی محرکه آب بود. 

سازمان ملی انرژی درخواست کرد تا تجهیزات بیشتری همچون نیروگاه های تلمبه ذخیره ای، واحد های انرژی ذخیره گاز طبیعی مایع و پروژه های انتقال انعطاف پذیر برای واحد های ذغال سنگ موجود در جهت انعطاف پذیری سیستم الکتریسیه کشور برای افزایش جذب انرژی های تجدید پذیر نصب شود. 

احتمال میرود انرژی های تجدید پذیر تا سال 2025 دو سوم رشد مصرف انرژی را تشکیل داده و بیش از 50 درصد از رشد استفاده از انرژی های اولیه را پوشش دهند، و با پتانسیل بالا نقش مهمی در رشد الکتریسیته چین خواهند داشت.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار