کد خبر : 45525

عرضه پلی‌اتیلن سنگین و پلی‌اتیلن سبک از مبدأ ایران بین ژوئن تا اوت به دلیل ممانعت تحریم‌های آمریکا از کشتی‌های ایرانی برای ورود به بنادر چینی به منظور گرفتن مجوزهای گمرکی دچار سقوط شد؛

پتروتحلیل-واردات پلی‌اتیلن چین از ایران، پس از سقوط در پنج ماه متوالی از آوریل، و با افزایش 160 درصدی نسبت به اوت، در ماه سپتامبر شاهد جهش به رقم 257 هزار تن بود.

در میان همه گریدهای پلی‌اتیلن، پلی‌اتیلن سنگین وارداتی از ایران با جهشی 180 درصدی نسبت به اوت و اوج‌گیری 6 درصدی نسبت به مدت مشابه در 2019 شاهد بیشترین افزایش بود و در ماه سپتامبر به 158 هزار تن رسید.

واردات پلی‌اتیلن سبک از ایران از 32 هزار تن در اوت به 85 هزار تن در سپتامبر افزایش پیدا کرد. خرید پلی‌اتیلن سبک خطی از ایران با افزایش 60 درصدی نسبت به اوت، در ماه گذشته به رقم 13500 تن رسید.

چین در پی کمبود بوجود آمده ناشی از تقاضای داخلی فراتر از انتظار طی فصل اوج در سپتامبر، محموله‌های بیشتری را در این ماه از مبدأ ایران وارد کرد.

عرضه پلی‌اتیلن سنگین و پلی‌اتیلن سبک از مبدأ ایران بین ژوئن تا اوت به سبب ممانعت تحریم‌های آمریکا از کشتی‌های ایرانی جهت ورود به بنادر چینی به منظور گرفتن مجوزهای گمرکی دچار سقوط شد.

در مقابل، واردات پلی‌اتیلن سنگین چین از آمریکا در ماه گذشته با سقوط 29 درصدی نسبت به اوت به 81 هزار تن رسید، و همچنین خرید پلی‌اتیلن سبک خطی وارداتی از آمریکا نیز با افت 12 درصدی نسبت به اوت به 58 هزار تن کاهش یافت. عرضه از آمریکا در پی طوفان‌های اخیر کاهش یافته است. اما واردات پلی‌اتیلن سبک از آمریکا با رشد 43 درصدی نسبت به اوت به 22 هزار تن افزایش پیدا کرد که این موضوع را به تقاضای وارداتی قوی در چین نسبت به می‌دهند.

مجموع واردات پلی‌اتیلن چین در ماه سپتامبر با رشد 17 درصی نسبت به اوت و افزایش 36 درصدی سالانه، به رقم 1.82 میلیون تن رسید. واردات پلی‌اتیلن سنگین با رشد 16 درصدی نسبت به اوت به 938 هزار تن رسید؛ این در حالی است که خرید پلی‌اتیلن سبک خطی با افزایش 10 درصدی به 550 هزار تن و واردات پلی‌اتیلن سبک با جهش 33 درصدی نسبت به اوت به 330 هزار تن افزایش پیدا کرد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار