کد خبر : 44581

چرا نمی توان به قول عراق، برای پایبندی به سهمیه های اوپک اعتماد کرد؟ 

پتروتحلیل-کشوری که ٦٠ سال پیش جلسه تاسیس اوپک در پایتخت آن برگزار شد حالا بزرگترین متخلف از سهمیه های این سازمان است!

بر اساس گزارش انرژی اینتلیجنس، عراق در ماه می ٥٣٦ هزار بشکه بیش از سهمیه تعیین شده خود، نفت تولید کرده است. همچنین براساس گزارش آرگوس، عراق در ماه می تنها ٥٢ درصد به تعهدش عمل کرده است!

به سابقه توافقات اوپک نگاه کنید. عراق یکی از کشورهایی بوده است که عمدتا به سهمیه های تعیین شده خود پایبند نبوده است. اینموضوع دلایل مختلفی دارد. همه می دانند که عراق برای بازسازی کشور بخاطر سال ها جنگ و مبارزه با داعش به منابع مالی نیاز دارد. اما دلیل  اصلی چیز دیگری است.

٦٠ سال پیش، وقتی اوپک تشکیل شد، تولید نفت کشورها در اختیار خودشان بود اختیار داشتند تا شیر تولید نفت را به هر اندازه میخواهند باز و بسته کرده و  سهمیه ها را رعایت کنند.

امروز با عقد قرارداد های امتیازی و مشارکت درتولید، کشور میزبان موظف است تعهداتش را نسبت به کمپانی های خارجی رعایت کند. تعهد به اوپک برای رعایت سهمیه با اصل قراردادهای نفتی و منفعت مشارکت کنتدگان آن، تطابق ندارد. عراق هم اکنون به طرف هایخارجی قراردادهای نفتی اش تعهدهای زیادی دارد.

اغماض می کنیم و نمی گوییم عراق بیش از تعهد به اوپک به قراردادهای نفتی اش با شرکت های خارجی متعهد است. پس نمی تواند بهتعهداتش به اوپک بطور کامل عمل کند. دقت کنید امروز کشوری بیشترین تخلف در اوپک را دارد که ٦٠ سال بیش جلسه تاسیس اینسازمان در پایتخت آن برگزار شد!

بغداد قرار است چند ماه دیگر دوباره در ٦٠سالگی این سازمان میزبان اوپک باشد!

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار