کد خبر : 44471

پتروتحلیل-افزایش سهام های پتروشیمی آسیا با امید به تداوم سیر صعودینفت خام از تقاضای مناسب

سهام شرکت های پتروشیمی آسیا عموما در روز جمعه مقداری افزایش داشتند، و قیمت های نفت خام با امید به بهبود تقاضا به دنبال کاهش اقدامات قرنطینه ای کشور های بیشتر در میان پاندمی ویروس کرونا، به سیر صعودی ادامه داد.

هند تحت بسته محرک بزرگ اقتصادی به شرکت های کوچک اجازه فعالیت داد

اولین اقدام بسته محرک بزرگ اقتصادی هند، حمایت از بخش شرکت های کوچک و متوسط از اقتصاد بازار نو ظهور عظیم خود در میان پاندمی ویروس کرونا بود.

چین به دنبال کاهش تقاضای جهانی صادرات پتروشیمی را جذب میکند؛ افزایش میزان ذخایر

صنعت پتروشیمی چین با چالش دیگری مواجه شده است – افزایش میزان ذخایر و تراکم بار در بندر های خود – که این امر به دنبال عبور شدید عرضه از تقاضا و آسیب همزمان صادرات این کشور از پاندمی ویروس کرونا می باشد.

روند صعودی بنزن آسیا با ذخایر فراوان و محدودیت ظرفیت تانک های ذخیره در چین مواجه شد

روند صعودی بازار بنزن آسیا اخیرا به دنبال ذخایر فراوان و محدودیت فصای تانک های ذخیره در چین با مقاومت مواجه شد، و این امر از افزایش واردات محموله ها به این کشور جلوگیری کرد.

 

روند نامشخص سهام های پتروشیمی آسیا؛ افت قیمت نفت در میان نگرانی ها از موج دوم ویروس کرونا

روند سهام های پتروشیمی آسیا نامشخص بود، در حالی که افت قیمت های نفت خام در روز چهارشنبه به دنبال نگرانی ها از موج دوم ابتلا به ویروس کرونا در میان فعالیت مجدد اقتصاد ها، جو سرمایه گذاری را همچنان تحت تاثیر قرار داد.

تشدید روند نزولی افت قیمت روغن های پایه خاورمیانه به دلیل تراکم بار در بندر امارات متحده

روند نزولی بازار های روغن پایه خاورمیانه تشدید شد، زیرا تقاضا به دلیل به تعویق افتادن محموله ها به دنبال تراکم بار در بندر های امارات متحده عربی ضعیف تر شده است.

لغزش سهام های پتروشیمی آسیا از ترس ویروس؛ افزایش قیمت نفت با کاهش تولید سعودی

سهام های پتروشیمی آسیا در روز سه شنبه از ترس موج دوم ابتلا به ویروس کرونا افت کردند، در حالی که قیمت های نفت خام با اعلام تعجب آور سعودی ها از کاهش بیش از پیش تولید، افزایش یافتند. 

عربستان سعودی از ژوئیه در میان پاندمی مالیات بر ارزش افزوده را سه برابر خواهد کرد

عربستان سعودی با آغاز ژوئیه مالیات بر ارزش افزوده را از 5 درصد به 15 درصد افزایش خواهد داد تا درآمده های آسیب دیده از افت اخیر قیمت های نفت خام را جبران کرده، و درمیان پاندمی ویروس کرونا هزینه ها را مدیریت کند.

سهام های پتروشیمی آسیا با کاهش قرنطینه افزایش یافتند؛ افت نفت خام با فراوانی عرضه

سهام های پتروشیمی آسیا در روز دوشنبه هفته را تقریبا با روند افزایشی آغاز کردند، زیرا محدودیت های وابسته به ویروس در سراسر منطقه کمتر شدند، در حالی که قیمت های نفت خام در میان تداوم فراوانی عرضه کاهش یافتند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار