کد خبر : 44221

پتروتحلیل-یادداشت| اول شستا شرکت دولتی نیست شرکت متعلق به تامین اجتماعی است و مالکیت آن متعلق به شاغلین وبازنشسته ها است و فروش هیچ بخشی از این شرکتها راهی بودجه دولت نمی شود.

دوم بحث واگذاری در بورس حتی یک سهم از شستا و دیگر شرکتهای عمومی و دولتی و خصوصی باعث شفافیت می شود صورتهای مالی شرکتها در معرض دید همه مردم قرار می گیرد و هر سهامدار با یک برگه سهم اجازه دسترسی به اطلاعات،حضور در مجامع، بازخواست از مدیران و نظارت جمعی بر مدیریت را دارد.تفویض معاملات ماده ۱۲۹ که در بحث حاکمیت شرکتی اهمیت بالای دارد بهرای این سهامداران وابسته می شود لذا صرف بورسی شدن یعنی شفافتر شدن و نقد پذیر تر شدن.

سوم با فروش ۲۰درصد عملا یک سیت هیات مدیره به غیر از سهامدار عمده می رسد این یعنی یک نظر مستقل از سهامدار عمده درشرکت.

چهارم فروش زنجیره ای هلدینگ و شرکتهای زیر مجموعه یک بحث مهندسی مالی است و به سهامداران هلدینگها اجازه می دهد در حالحفظ کنترل مدیریتی در چارچوب هلدینگ ،با فروش شرکتهای زیر مجموعه حتی ۴۰درصد منابع بیشتری را برای توسعه و سرمایه گذاریفراهم کند نمونه بارز این ساختار در ساتا وجود دارد که زنجیره غدیر-پارسان- پتروپالایشیها را ایجاد کرده است که ساختارتامین مالی قوی است.

پنجم ارزش شرکتها برای خریداران سهام صرفا کسب مدیریت نیست بلکه کسب سود است لذا سهامداران شرکتهای زنجیره ای را باتوجه به میزان سود می خرند لذا ممکن است شرکت ۱ مالک ۶۰درصد سهم ۲ و شرکت ۲ مالک ۶۰درصد ۳ باشد ولی ارزش این سه شرکت برابر نخواهد بود و به میزان سود هر شرکت ارزشگذاری می شود.

در نهایت عرضه سهام شستا یک اقدام تاریخی و بزرگ در جهت شفاف سازی ،رعایت حقوق سهامداران اصلی و بازکردن درب بزرگترین شرکت به روی همه مردم است.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار