کد خبر : 42148

روند کاهشی در بازارهای پلی اتیلن خاورمیانه و آفریقا در سال 2018؛

ثبت پی در پی پایین ترین قیمت های پلی اتیلن در خاورمیانه

قیمت‌های CIF خاورمیانه برای پلی اتیلن سبک و پلی اتیلن سبک خطی نیز شاهد کاهش کلی 16 تا 18 درصدی در 9 ماه اخیر بوده‌اند، و در حال حاضر نرخ متوسط هفتگی در پایین‌ترین نرخ خود از سال 2014 تاکنون به سر می‌برد

ثبت پی در پی پایین ترین قیمت های پلی اتیلن در خاورمیانه

پتروتحلیل-قیمت‌های پلی اتیلن در خاورمیانه و آفریقا، بیشترِ اوقات سال 2018 را در روندی کاهشی به سر بردند. بازارهای وارداتی و داخلی 8 تا 9 ماه پیاپی در حال کاهش بودند.

به گزارش «پتروتحلیل»، بررسی ها در حال حاضر نشانگر پایین‌ترین ارقام مشاهده‌شده در چند سال اخیر در بسیاری از کشورهای این مناطق هستند.

کاهش هشت‌ماهه در بازار داخلی عربستان سعودی

تولیدکننده‌ای بزرگ در عربستان سعودی، از ماه می، هر ماه قیمت‌های پلی اتیلن خود برای بازار داخلی را با کاهش اعلام کرده است. لذا، ماه دسامبر هشتمین ماه پیاپی برای این روند کاهشی بوده است.

کاهش 16 تا 18 درصدی قیمت‌های پلی اتیلن وارداتی در خاورمیانه از ماه مارس؛ پلی اتیلن سبک و پلی اتیلن سبک خطی در پایین‌ترین نرخ خود

در بازارهای خاورمیانه، در خصوص شرایط قیمت‌های وارداتی برای بازارهای امارات، لبنان و اردن، وضعیت مشابهی برقرار بوده است. شاخص تحلیلی ChemOrbis از کاهش کلیِ 16 درصدی برای پلی اتیلن سنگین (CIF خاورمیانه) از ماه مارس تاکنون حکایت دارد، یعنی زمانی که قیمت‌ها به بالاترین میزان خود در سه سال اخیر رسیده بودند.

قیمت‌های CIF خاورمیانه برای پلی اتیلن سبک و پلی اتیلن سبک خطی نیز شاهد کاهش کلی 16 تا 18 درصدی در 9 ماه اخیر بوده‌اند، و در حال حاضر نرخ متوسط هفتگی در پایین‌ترین نرخ خود از سال 2014 تاکنون به سر می‌برد.

کاهش قیمت‌های پلی اتیلن وارداتی در مصر در 9 ماه اخیر

شاخص تحلیلی ChemOrbis همچنین نشان می‌دهد قیمت‌های پلی اتیلن وارداتی در مصر از ماه آپریل تاکنون در روندی کاهشی هستند. درمجموع میزان کاهش در بازار پلی اتیلن سبک 19 درصد و در بازار پلی اتیلن سبک خطی 12 بوده است و در حال حاضر نرخ‌های متوسط هفتگی معادل پایین‌ترین نرخ خود از سال 2012 تاکنون هستند. این روند کاهشی در بازار پلی اتیلن سنگین و در همین دوره‌ی زمانیِ مشابه، حدوداً محدود به 7 درصد بوده است.

قیمت‌های پلی اتیلن سبک و پلی اتیلن سبک خطی وارداتی در شمال آفریقا معادلِ پایین‌ترین نرخ خود از سال 2014

قیمت‌های وارداتی در لیبی، تونس، الجزایر و مراکش نیز به طور مداوم در حال کاهش بوده است. مجموع کاهش‌ها از ماه می برای پلی اتیلن سبک و پلی اتیلن سبک خطی به 17 درصد رسیده است و بر اساس متوسط هفتگی شاخص تحلیلی ChemOrbis، قیمت‌های فعلی نمایان‌گر پایین‌ترین ارقام مشاهده‌شده از سال 2014 هستند.

ثبت شدیدترین کاهش‌ها برای قیمت‌های پلی اتیلن در نیجریه

به همین صورت، قیمت‌های پلی اتیلن وارداتی در کنیا و نیجریه نیز در 9 ماه اخیر 16 تا 17 درصد افت داشته‌اند. قیمت‌های پلی اتیلن سبک خطی و پلی اتیلن سنگین در بازار داخلی نیجریه به پایین‌ترین سطح خود از سال 2014 تاکنون رسیده‌اند.

 

ارسال نظر