کد خبر : 4211

گمرک جمهوری اسلامی ایران ضوابط صادرات گوگرد با منشأ نفتی و گازی را در مورد گواهی رینگ صادراتی بورس کالا اعلام کرد. به گزارش شانا، گمرک جمهوری اسلامی در بخشنامه‌ای به ناظران گمرکات استان ها و مدیران گمرکات اجرایی مستقل اعلام کرد: با عنایت به نامه‌های شماره گ ١۴٠/٠٠٠/۵٣٩٩٧ مورخ ٢۴تیرماه ٩٢ شرکت بازرگانی گاز ایران ، نامه شماره م الف ب ب /١٨۵١مورخ ١۵ تیرماه ٩٢ معاونت امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت در خصوص صادرات گوگرد( با منشا گازی) تولیدی پالایشگاه های گازی کشور و نیز نامه شماره ١٠٠۵٣۶/٢٠٠ مورخ ٢٨مرداد ٩١ مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص صادرات گوگرد ( با منشا نفتی ) تولیدی شرکت ملی پخش ، ضوابط صدور گوگرد (با منشا نفتی و گازی) به شرح زیر توسط حسن علیدوستی مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است:

١- ضوابط صادرات گوگرد( با منشا گازی )تولیدی شرکت گاز ایران:

باتوجه به اینکه شرکت بازرگانی گاز ایران تنها مرجع فروش و صادرات گوگرد ( با منشا گازی ) تولیدی شرکت ملی گاز ایران است، لذا صدور محموله تولیدی مزبور صرفا توسط شرکت بازرگانی ایران بدون ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس بلامانع است.

٢-ضوابط صادرات گوگرد ( با منشا نفتی) تولیدی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران :

صادرات گوگرد ( کلوخ و گرانول ) با منشا نفتی، تولیدی شرکت ملی پخش منوط به ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس است.

در ضمن تاکید می‌شود جهت تعیین ماهیت و منشا تولید گوگرد اظهاری (تعیین منشا نفتی و یا گازی بودن آن) نمونه‌ای از محموله اظهاری به آزمایشگاه استاندارد ارسال و پس از دریافت جوابیه آزمایشگاه و تعیین نوع گوگرد با رعایت سایر مقررات و تشریفات مربوطه اقدام لازم معمول نمایند.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار