کد خبر : 30828

گاز مایع صادراتی در بورس انرژی فروخته شد

پتروتحلیل-گاز مایع خام پالایش گاز ایلام در رینگ بین‌الملل بورس انرژی عرضه و معامله شد.

در جریان معاملات نخستین روز هفته (شنبه ۱۶ آبان ۹۴)، در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران کالاهای آیزوفید، آیزوریسایکل و حلال ۴۰۲ پالایش نفت تبریز و متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی و گازمایع خام پالایش گاز ایلام در رینگ بین‌الملل مورد عرضه قرار گرفتند.

در جریان معاملات این روز، ۲،۷۰۸ تن انواع حاملهای انرژی به ارزش ۳۰ میلیارد و ۸۳۸ میلیون ریال معامله شد.

از ۲،۷۰۸ تن معامله، ۷۲۵ تن مربوط به معاملات متانول پتروشیمی زاگرس و ۱۸۸۳ تن از آن مربوط به معاملات حلال ۴۰۲ پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی و ۱۰۰ تن مربوط به معاملات گاز مایع خام پالایش گاز ایلام در رینگ بین‌الملل است.

همچنین طی جلسه معاملاتی این روز در تابلوی سلف موازی استاندارد نفت کوره بورس انرژی ایران، ۱۰۰ قرارداد به ارزش ۸۳۹ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که از مقدار مذکور، ۲۴ میلیون ریال آن مربوط به معاملات سمانک ۹۵۱، ۱۱ میلیون ریال آن مربوط به معاملات سمانک ۹۵۳ و ۸۰۵ میلیون آن مربوط به معاملات سمانک ۹۵۵ بوده است.

در مجموع ارزش کل معاملات نخستین روز هفته بورس انرژی ایران به ۳۲ میلیارد و ۶۱۶ میلیون ریال بالغ شد.

در جلسه معاملاتی امروز (یکشنبه ۱۷ آبان ۹۴)، در کنار معاملات مداوم قراردادهای سلف موازی استاندارد برق و نفت کوره در بازار مشتقه، کالاهای حلال ۴۰۲ پالایش نفت کرمانشاه و اصفهان در رینگ داخلی و سه عرضه نفت‌گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به مقصد افغانستان از مبادی مشهد، ساری و اصفهان در رینگ بین‌الملل عرضه خواهند شد.

ارسال نظر