کد خبر : 18662

نوع کالا تولید کننده قیمت بورس تغییر قیمت بازار تغییر نسبت به روز گذشته
پی‌وی‌سی S70 آبادان ۲۹۳۰ ۹۹- ۳۸۵۰ ۰(تحویل تهران)
پی‌وی‌سی S60 بندرامام ۲۷۹۷ ۹۴- ۳۰۹۰ ۰(تحویل بندر)
پی‌وی‌سی ۶۵ S آبادان ۲۶۶۴ ۹۰- - -
پی‌وی‌سی ۵۷ آبادان ۲۹۳۰ ۹۹- ۳۴۵۰ ۰تحویل تهران
پی‌وی‌سی S65 غدیر ۲۶۶۴ ۹۰- ۳۱۱۰ ۰(جامبو)
پی‌وی‌سی S65 بندرامام ۲۶۶۴ ۹۰- ۳۰۲۰ ۰(پالت)
پی‌وی‌سی S65 اروند ۲۶۶۴ ۹۰- ۳۰۶۰ ۰(پالت)
پی‌وی‌سی S70 اروند ۲۹۳۰ ۹۹- - -
پی‌وی‌سی S70 بندرامام ۲۹۳۰ ۹۹- ۴۰۹۰ ۰(تحویل تهران)
پی وی سی S60 آبادان ۲۷۹۷ ۹۴- - -
پی وی سی ۵۷ غدیر ۲۹۳۰ ۹۹- ۳۴۰۰ (جامبو)
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار