کد خبر : 18659

abadan1

پتروتحلیل- شرکت پتروشیمی آبادان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال مالی ۹۳ مبلغ ۴۴۰ میلیارد و ۷۸۷ میلیون ریال سود سود انباشته پایان دوره در حسابهای خود منظور کرد.

به گزارش «پتروتحلیل»، شرکت پتروشیمی آبادان صورت های مالی یکساله ۹۳ را صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

این گزارش می افزاید پتروشیمی آبادان از محل فروش خالص معادل دو هزار و ۱۹ میلیارد و ۵۵۸ میلیون ریال درآمد داشت.

از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۳۶۹ میلیارد و ۷۵۸ میلیون ریال رسید.

از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی کسر و پس از افزوده شدن درآمدهای غیر عملیاتی به آن معادل ۳۰۲ میلیارد و ۷۱۶ میلیون ریال سود عملیاتی بدست آمد.

از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی کسر و پس از اضافه شدن درآمدهای غیر عملیاتی به آن، سود خالص دوره معادل ۳۳۰ میلیارد و ۸۳۸ میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ ۲۰۶۸ ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفته شد.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ ۴۴۰ میلیارد و ۷۸۷ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار