کد خبر : 16771

نوع کالا تولید کننده قیمت بورس تغییر قیمت بازار تغییر نسبت به روز گذشته
پی‌وی‌سی S70 آبادان ۳۰۹۳ ۱۷- ۴۱۰۰ ۰(تحویل تهران)
پی‌وی‌سی S60 بندرامام ۲۹۵۹ ۱۰- ۳۲۰۰ ۰(تحویل بندر)
پی‌وی‌سی ۶۵ S آبادان ۲۸۱۱ ۱۶- - -
پی‌وی‌سی ۵۷ آبادان ۳۰۹۱ ۱۷- ۳۷۰۰ ۰تحویل تهران
پی‌وی‌سی S65 غدیر ۲۸۱۱ ۱۶- ۳۲۰۰ ۰(جامبو)
پی‌وی‌سی S65 بندرامام ۲۸۱۱ ۱۶- ۳۲۴۰ ۰(پالت)
پی‌وی‌سی S65 اروند ۲۸۱۱ ۱۶- ۳۱۷۰ ۰(پالت)
پی‌وی‌سی S70 اروند ۳۰۹۳ ۱۷- - -
پی‌وی‌سی S70 بندرامام ۳۰۹۳ ۱۷- ۴۱۵۰ ۰(تحویل تهران)
پی وی سی S60 آبادان ۲۹۵۹ ۱۰- - -
پی وی سی ۵۷ غدیر ۳۰۹۱ ۱۷- - -
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار