کد خبر : 15772

نوع کالا تولید کننده قیمت بورس تغییر نسبت به آخرین معامله قیمت بازار تغییر نسبت به روز گذشته
پی‌وی‌سی S70 آبادان ۳۱۱۰ ۴۴+ ۴۱۰۰ ۰(تحویل تهران)
پی‌وی‌سی S60 بندرامام ۲۹۶۹ ۴۲+ ۳۲۰۰ ۰(تحویل بندر)
پی‌وی‌سی ۶۵ S آبادان ۲۸۲۷ ۴۰+ - -
پی‌وی‌سی ۵۷ آبادان ۳۱۱۰ ۴۴+ ۳۷۰۰ ۰تحویل تهران
پی‌وی‌سی S65 غدیر ۲۸۲۷ ۴۰+ ۳۲۰۰ ۰(جامبو)
پی‌وی‌سی S65 بندرامام ۲۸۲۷ ۴۰+ ۳۲۴۰ ۰(پالت)
پی‌وی‌سی S65 اروند ۲۸۲۷ ۴۰+ ۳۱۷۰ ۰(پالت)
پی‌وی‌سی S70 اروند ۳۱۱۰ ۴۴+ - -
پی‌وی‌سی S70 بندرامام ۳۱۱۰ ۴۴+ ۴۱۵۰ ۰(تحویل تهران)
پی وی سی S60 آبادان ۲۹۶۹ ۴۲+ - -
پی وی سی ۵۷ غدیر ۳۱۱۰ ۴۴+ - -
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار