نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۴۲۶۵ ۳۳۴+ ۴۷۰۰ ۵۰+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۵۵۸ ۱۰۷+ ۵۰۰۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۴۱۵ ۱۶۷+ ۴۸۴۰ ۲۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۹۶۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۰۷۴ ۳۹۳+ ۵۰۵۰ ۱۵۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۲۱۷ ۳۹۲+ ۴۷۳۰ ۳۰+
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۴۰۷۴ ۳۹۳+ ۵۵۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۰۷۴ ۳۹۳+ ۴۹۰۰ ۱۵۰+
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۴۲۶۵ ۳۳۴+ ۴۷۰۰ ۵۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۴۰۴۳ ۲۷۳+ ۴۴۵۰ ۱۰+
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۴۲۱۷ ۳۰۲+ ۴۷۰۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۳۵۸ ۱۵۱+ ۳۷۶۰ -
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۵۸۴ ۴۴۳+ ۵۸۰۰ -
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۱۲۲ ۲۳۸+ ۵۷۰۰ ۱۰۰+
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۴۲۱۷ ۳۰۲+ ۴۷۰۰ ۵۰+
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۲۲۹ ۶۳+ ۵۰۵۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۹۰۳ ۵۹+ ۵۱۲۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۸۱۸ ۲۲۹+ ۴۴۵۰ ۵۰+
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۸۱۸ ۲۲۹+ ۴۴۷۰ ۷۰+
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار