کد خبر : 15483

boorskala1

پتروتحلیل- روز شنبه ۲۹ فروردین ماه، مجتمع های پتروشیمی بندرامام و اروند با ۹ هزار تن «سود کاستیک»، با قیمت پایه ۳۷۵۸ ریال در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران حضور می یابند.

به گزارش «تحلیل»، در این روز و در مجموع، ۲۶ هزار و ۲۲۸ تن مواد پتروشیمیایی مجتمع های پتروشیمی خوزستان، پارس، کارون، بوعلی سینا، خراسان، برزویه، تندگویان، ایلام، مارون، شازند، اروند، کارون و بندرامام روی تابلوی عرضه می رود. مهمترین مواد پتروشیمی عرضه شده در این روز شامل اپوکسی رزین، استایرن منومر، اسید نیتریک، آروماتیک سنگین، آمونیاک، پارازایلین، پلی اتیلن ترفتالات نساجی، پلی اتیلن سنگین ، پلی بوتادین رابر، پلی پروپیلن، پلی وینیل کلراید و تولوئن دی ایزوسیانات و سود کاستیک است.

شرکت پالایش نفت تهران(تندگویان) نیز ۱۵ هزار تن لوب کات سنگین، پنجهزار تن لوب کات سبک و شش هزار تن وکیوم باتوم را روانه تالار معاملات می کند. همچنین، شرکت پالایش نفت بندرعباس، ۱۲ هزار تن وکیوم باتوم را عرضه می کند.

گروه قیر نیز شاهد عرضه ۴۵ هزار و ۳۰۰ تن انواع قیراست.

گفتنی است، در این روز و در تالار صادراتی، ۳۰ هزار تن قیر ۶۰۷۰ شرکت نفت جی، چهار هزار تن قیر ۶۰۷۰ شرکت پالایش نفت تبریز، یکهزار تن قیر ۶۰۷۰ شرکت شیمی تجارت نقش جهان و ۴۵۰ تن قیر mc3000 شرکت مهندسی قیر و آسفالت غرب عرضه می شود.

تولید کننده نام کالا مقدار (تن) افزایش عرضه (تن) مبلغ نوع قرارداد
پتروشیمی خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC ۴۴۰ ۰ ۶۱,۹۷۲ نقدی
پتروشیمی خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 SPL ۴۴۰ ۰ ۷۶,۴۰۳ نقدی
پتروشیمی پارس استایرن منومر ۳,۰۰۰ ۰ ۳۳,۱۸۸ سلف
پتروشیمی کارون اسید نیتریک ۸۰۰ ۰ ۶,۹۰۰ سلف
پتروشیمی بوعلی سینا آروماتیک سنگین ۲۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۸ سلف
پتروشیمی خراسان آمونیاک (گاز) ۱۸ ۰ ۱۳,۲۷۵ نقدی
پتروشیمی خراسان آمونیاک (مایع) ۵,۰۰۰ ۰ ۱۳,۲۷۵ نقدی
پتروشیمی برزویه پارازایلین ۱,۵۰۰ ۰ ۲۳,۳۳۳ سلف
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT ۱,۵۰۷ ۰ ۳۰,۱۵۳ سلف
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT ۵۰۶ ۰ ۳۰,۱۵۳ سلف
پتروشیمی ایلام پلی اتیلن سنگین LMP ۳۰۰ ۰ ۳۱,۳۲۳ نقدی
پتروشیمی مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۱۸۹ ۰ ۳۹,۱۵۴ نقدی
پتروشیمی شازند پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۱,۰۰۸ ۰ ۳۸,۸۸۹ نقدی
پتروشیمی شازند پلی پروپیلن RP270G ۱,۰۰۰ ۰ ۴۲,۱۴۳ نقدی
پتروشیمی مارون پلی پروپیلن نساجی (پودر) OFF - Z30S درجه ۳ ۳۰ ۰ ۱۹,۷۴۲ نقدی
پتروشیمی اروند پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه ۲ ۴۹۰ ۰ ۲۰,۰۰۰ نقدی
پتروشیمی کارون تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) ۸۰۰ ۰ ۶۳,۰۰۰ نقدی
پتروشیمی بندرامام سود کاستیک ۳,۰۰۰ ۰ ۳,۷۵۸ سلف
پتروشیمی اروند سود کاستیک ۶,۰۰۰ ۰ ۳,۷۵۸ سلف
پالایش نفت تبریز قیر ۶۰۷۰ ۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۳۱۸ نقدی ($)
شیمی تجارت نقش جهان قیر ۶۰۷۰ ۱,۰۰۰ ۰ ۳۷۲ نقدی ($)
نفت جی قیر ۶۰۷۰ ۲,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۸,۷۱۷ نقدی
نفت جی قیر ۶۰۷۰ ۱,۵۰۰ ۵,۰۰۰ ۸,۷۱۷ نقدی
نفت پاسارگاد تهران قیر ۶۰۷۰ ۲,۰۰۰ ۰ ۹,۳۱۷ نقدی
نفت پاسارگاد اراک قیر ۶۰۷۰ ۲,۰۰۰ ۰ ۸,۷۱۷ نقدی
نفت پاسارگاد بندرعباس قیر ۶۰۷۰ ۲,۰۰۰ ۰ ۹,۲۲۸ نقدی
نفت پاسارگاد شیراز قیر ۶۰۷۰ ۲,۰۰۰ ۰ ۹,۶۷۶ نقدی
نفت پاسارگاد آبادان قیر ۶۰۷۰ ۲,۰۰۰ ۰ ۹,۶۷۶ نقدی
نفت جی قیر ۶۰۷۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۳۲۱ نقدی ($)
نفت جی قیر ۸۵۱۰۰ ۲,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۸,۷۱۷ نقدی
نفت جی قیر ۸۵۱۰۰ ۱,۵۰۰ ۵,۰۰۰ ۸,۷۱۷ نقدی
نفت پاسارگاد تهران قیر ۸۵۱۰۰ ۱,۰۰۰ ۰ ۹,۳۱۷ نقدی
نفت پاسارگاد اراک قیر ۸۵۱۰۰ ۱,۰۰۰ ۰ ۸,۷۱۷ نقدی
نفت پاسارگاد تبریز قیر ۸۵۱۰۰ ۱,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۹,۵۸۹ نقدی
نفت جی قیر MC250 ۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۳,۶۰۰ نقدی
نفت پاسارگاد تهران قیر MC250 ۵۰۰ ۰ ۱۳,۶۷۱ نقدی
نفت پاسارگاد بندرعباس قیر MC250 ۲۰۰ ۰ ۱۳,۶۷۱ نقدی
نفت پاسارگاد آبادان قیر MC250 ۲۰۰ ۰ ۱۳,۶۷۱ نقدی
مهندسی قیر و آسفالت غرب قیر MC3000 ۴۵۰ ۰ ۷۰۷ نقدی ($)
نفت جی قیر امولسیون CRS1 ۱۰۰ ۲۰۰ ۷,۶۰۰ نقدی
نفت پاسارگاد تهران قیر امولسیونی زودشکن ۱۰۰ ۰ ۶,۷۳۰ نقدی
پالایش نفت تهران (تندگویان) لوب کات سبک ۵,۰۰۰ ۰ ۹,۹۶۴ نقدی
پالایش نفت تهران (تندگویان) لوب کات سنگین ۱۵,۰۰۰ ۰ ۹,۷۱۲ نقدی
پالایش نفت تهران (تندگویان) وکیوم باتوم ۶,۰۰۰ ۰ ۷,۲۳۵ نقدی
پالایش نفت بندرعباس وکیوم باتوم ۱۲,۰۰۰ ۰ ۷,۵۹۷ نقدی
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار