کد خبر : 15343

etilen

پتروتحلیل- قیمت اتیلن در آسیا در روز دوشنبه افزایش یافت.

به گزارش "پترو تحلیل" قیمت اتیلن تحویل سی. اف.آر شمال شرق آسیا تا ۱/۳۸۵ دلار به ازای هر تن افزایش یافت که این میزان ۴۵ دلار افزایش را نسبت به قیمت روز جمعه نشان می دهد.

این محصول برای تحویل بصورت سی.اف.آر در جنوب شرق آسیا با افزایش روزانه ۳۵ دلاری به ۱,۳۸۵ دلار به ازای هر تن رسید.

در بازارهای پایین دستی، قیمت فیلم HDPE تا ۱,۳۵۰ دلار به ازای هر تن برای تحویل سی.اف.آر خاور دور رسید که نسبت به هفته گذشته با رشدی ۱۰ دلاری به ازای هر تن همراه بوده است. قیمت فیلم LDPE با افزایش ۶۵ دلاری در یک روز به ۱,۴۱۵ دلار به ازای هر تن برای تحویل سی.اف.آر خاور دور رسید و هم چنین قیمت فیلم LLDPE تا ۱,۳۳۵ دلار به ازای هر تن برای تحویل سی.اف.آر خاور دور رسید که نسبت به هفته گذشته با رشدی ۵ دلاری به ازای هر تن همراه بوده است.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار