کد خبر : 15320

nafti

پتروتحلیل- در حالی که مجتمع های پتروشیمی با عرضه ۴۳ گرید انواع مواد پلیمری در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران در تهران بازار معاملاتی روز سه شنبه ۲۵ فروردین ماه را به خود اختصاص داد؛ تولید کنندگان فرآورده های نفتی نیز در کیش تالار معاملاتی برج صدف را به طور کامل به قرق خود در آورده اند.

به گزارش«پتروتحلیل»، در این روز ۱۲ تولیدکننده فرآورده های نفتی، انواع قیر، گوگرد کلوخه و عایق رطوبتی را در تالار صادراتی عرضه می کنند. شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد(خانگیران)، ۱۰ هزار تن گوگرد کلوخه را با قیمت پایه ۱۰۰ دلار در هر تن عرضه می کند. شرکت های نفت جی، توسعه نفت هرمزان، فراشیمی روز، اصفهان قیر، قیر و عایق جنت آباد، فومن شیمی گستر، پترو تار کیمیا، صنعت بام شرق، متن ساز فعال، نگین گام پارس و اصفهان قیر نیز با ۱۰۴ هزار و ۲۵۰ تن انواع قیر در تالار مذکور حضور می یابند. عایق رطوبتی شرکت صنعت بام شرق از دیگر محصولات عرضه شده تالار صادراتی در این روز است که با حجم ۲۰۰ تن عرضه می شود.

این گزارش همچنین حاکی است، ۴۸ هزار و ۲۰۴ تن انواع مواد پلیمری مجتمع های پتروشیمی اروند، امیرکبیر، آبادان، بندرامام، تندگویان، خوزستان، رجال، غدیر، قائدبصیر، لاله، مارون، مهر و پلی پروپیلن جم، روی تابلوی عرضه می رود؛ مهمترین عرضه های پلیمری این روز شامل استایرن بوتادین رابر، ABS، انواع پلی اتیلن ترفتالات بطری و نساجی، انواع پلی اتیلن سبک و سنگین، پلی استایرن معمولی، پلی کربنات، PVC و پلی پروپیلن است.

گروه قیر نیز شاهد عرضه ۴۸ هزار و ۳۰۰ تن انواع قیر شرکت نفت جی است. دیگر عرضه های این روز تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی شامل هفت هزار تن وکیوم باتوم و هشت هزار تن گوگرد است.

تولید کننده نام کالا مقدار (تن) افزایش عرضه (تن) مبلغ نوع قرارداد
پتروشیمی بندرامام استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۳۳۶ ۰ ۳۸,۴۴۷ نقدی
پتروشیمی بندرامام استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۱۴۷ ۰ ۳۸,۴۴۷ نقدی
پتروشیمی بندرامام استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۱۵۰ ۰ ۴۱,۶۶۴ نقدی
پتروشیمی بندرامام استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۳۵۰ ۰ ۴۱,۶۶۴ نقدی
پتروشیمی بندرامام استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۱۴۷ ۰ ۴۱,۶۶۴ نقدی
پتروشیمی بندرامام استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۳۳۶ ۰ ۴۱,۶۶۴ نقدی
پتروشیمی قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی ۳۰۰ ۰ ۵۹,۲۷۸ نقدی
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 ۹۹ ۰ ۲۹,۶۴۸ سلف
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG761 ۱۱۰ ۰ ۳۰,۱۱۵ سلف
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۱,۰۰۱ ۰ ۳۰,۵۵۸ سلف
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۱,۰۰۱ ۰ ۳۰,۵۵۸ سلف
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۱,۰۰۱ ۰ ۲۹,۷۵۸ سلف
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۲,۰۰۲ ۰ ۲۹,۷۵۸ سلف
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۱,۰۰۱ ۰ ۳۲,۰۷۴ سلف
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۲,۵۰۸ ۰ ۳۲,۰۷۴ سلف
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 ۲,۰۰۲ ۰ ۳۱,۲۷۴ سلف
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 ۱,۰۰۱ ۰ ۳۱,۲۷۴ سلف
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 ۲,۰۰۲ ۰ ۲۸,۹۸۸ سلف
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 ۱,۰۰۱ ۰ ۲۸,۹۸۸ سلف
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۱,۵۰۷ ۰ ۲۸,۹۸۸ سلف
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۱,۰۰۱ ۰ ۲۸,۹۸۸ سلف
پتروشیمی لاله پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۱۱۰ ۰ ۳۷,۴۳۶ نقدی
پتروشیمی امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۱,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۳۸,۲۵۱ نقدی
پتروشیمی بندرامام پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ ۱,۰۰۰ ۰ ۳۶,۸۱۲ نقدی
پتروشیمی بندرامام پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۱,۰۰۰ ۰ ۳۶,۸۱۲ نقدی
پتروشیمی لاله پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 ۵۱۸ ۰ ۳۶,۸۱۲ نقدی
پتروشیمی لاله پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۵۱۸ ۰ ۳۶,۸۱۲ نقدی
پتروشیمی امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه ۱ ۲۵۰ ۵۰۰ ۳۳,۱۳۱ نقدی
پتروشیمی امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۲۰۰ ۸۰۰ ۳۸,۸۴۲ نقدی
پتروشیمی بندرامام پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۳,۰۰۰ ۰ ۳۹,۳۱۱ نقدی
پتروشیمی مهر پلی اتیلن سنگین فیلم ۷۰۰۰F ۱,۴۰۸ ۰ ۳۹,۱۵۴ نقدی
پتروشیمی امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۵۰ ۰ ۳۹,۱۵۴ نقدی
پتروشیمی مارون پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه ۳ ۲۰ ۰ ۲۱,۵۳۵ نقدی
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26C ۱۰۰ ۰ ۴۰,۳۵۷ نقدی
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G ۲۶۴ ۰ ۴۲,۱۴۳ نقدی
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی OFF - HP500P درجه ۱ ۹۹ ۰ ۳۲,۳۰۶ نقدی
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J ۱,۴۹۶ ۰ ۳۶,۲۰۸ نقدی
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L ۲۲۰ ۰ ۳۵,۸۹۵ نقدی
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J ۲۲۰ ۰ ۳۵,۸۹۵ نقدی
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP552R ۲۲۰ ۰ ۳۵,۸۹۵ نقدی
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه ۳ ۲۲ ۰ ۱۹,۷۴۳ نقدی
پتروشیمی رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101N ۴۲۰ ۰ ۳۵,۸۹۵ نقدی
پتروشیمی رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S ۲۱۰ ۰ ۳۵,۸۹۵ نقدی
پتروشیمی رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR ۴۲۰ ۰ ۳۵,۸۹۵ نقدی
پتروشیمی رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK ۱۶۸ ۰ ۳۵,۸۹۵ نقدی
پتروشیمی رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XL ۱۰۵ ۰ ۳۵,۸۹۵ نقدی
پتروشیمی خوزستان پلی کربنات ۱۲۱۸ ۱۰۰ ۰ ۷۲,۴۶۸ نقدی
پتروشیمی اروند پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه ۱ ۲۸۶ ۰ ۲۲,۵۰۰ نقدی
پتروشیمی اروند پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه ۱ ۱۱۰ ۰ ۲۵,۰۹۰ نقدی
پتروشیمی اروند پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه ۲ ۵۰ ۰ ۲۱,۷۴۵ نقدی
پتروشیمی غدیر پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه ۳ ۶۰ ۰ ۱۵,۳۳۳ نقدی
پتروشیمی بندرامام پلی وینیل کلراید S60 ۳۰۰ ۰ ۲۹,۲۷۲ نقدی
پتروشیمی بندرامام پلی وینیل کلراید S60 ۵۰۰ ۰ ۲۹,۲۷۲ نقدی
پتروشیمی غدیر پلی وینیل کلراید S65 ۱,۰۰۰ ۰ ۲۷,۸۷۸ نقدی
پتروشیمی غدیر پلی وینیل کلراید S65 ۷۰۰ ۰ ۲۷,۸۷۸ نقدی
پتروشیمی آبادان پلی وینیل کلراید S65 ۱۰۰ ۰ ۲۷,۸۷۸ سلف
پتروشیمی اروند پلی وینیل کلراید S65 ۱,۹۸۰ ۴۸۴ ۲۷,۸۷۸ نقدی
پتروشیمی بندرامام پلی وینیل کلراید S65 ۲,۹۹۲ ۰ ۲۷,۸۷۸ نقدی
صنعت بام شرق عایق رطوبتی BOF ۱۰۰ ۱۰۰ ۳۹۹ نقدی ($)
توسعه نفت هرمزان قیر ۶۰۷۰ ۳,۰۰۰ ۰ ۳۶۵ نقدی ($)
فرا شیمی روز قیر ۶۰۷۰ ۴,۶۵۰ ۰ ۳۴۵ نقدی ($)
اصفهان قیر قیر ۶۰۷۰ ۲۵۰ ۱,۰۰۰ ۳۷۰ نقدی ($)
قیر و عایق جنت آباد قیر ۶۰۷۰ ۵۰۰ ۰ ۳۱۶ نقدی ($)
فومن شیمی گستر قیر ۶۰۷۰ ۱,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۳۵۰ نقدی ($)
پترو تار کیمیا قیر ۶۰۷۰ ۱۰۰ ۰ ۴۰۰ نقدی ($)
پترو تار کیمیا قیر ۶۰۷۰ ۱۰۰ ۰ ۴۰۰ نقدی ($)
پترو تار کیمیا قیر ۶۰۷۰ ۱۰۰ ۰ ۴۰۰ نقدی ($)
نفت جی قیر ۶۰۷۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۳۲۱ نقدی ($)
نفت جی قیر ۶۰۷۰ ۱,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۳۸۶ نقدی ($)
صنعت بام شرق قیر ۶۰۷۰ ۴۰۰ ۰ ۴۰۰ نقدی ($)
نفت جی قیر ۶۰۷۰ ۱,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۴۱۷ نقدی ($)
متین ساز فعال قیر ۶۰۷۰ ۵۰۰ ۰ ۳۶۰ نقدی ($)
نفت جی قیر ۶۰۷۰ ۲,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۸,۷۱۷ نقدی
نفت جی قیر ۶۰۷۰ ۶,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۸,۷۱۷ نقدی
نگین گام پارس قیر ۸۵۱۰۰ ۴۰۰ ۰ ۳۵۴ نقدی ($)
اصفهان قیر قیر ۸۵۱۰۰ ۲۵۰ ۱,۰۰۰ ۳۷۰ نقدی ($)
نفت جی قیر ۸۵۱۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۳۲۱ نقدی ($)
نفت جی قیر ۸۵۱۰۰ ۱,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۳۸۶ نقدی ($)
نفت جی قیر ۸۵۱۰۰ ۱,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۴۱۷ نقدی ($)
نفت جی قیر ۸۵۱۰۰ ۲,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۸,۷۱۷ نقدی
نفت جی قیر ۸۵۱۰۰ ۶,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۸,۷۱۷ نقدی
نفت جی قیر MC250 ۱,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۴۵۰ نقدی ($)
نفت جی قیر MC250 ۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۳,۶۰۰ نقدی
نفت جی قیر امولسیون CRS1 ۱۰۰ ۲۰۰ ۷,۶۰۰ نقدی
پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) گوگرد کلوخه ۱۰,۰۰۰ ۰ ۱۰۰ نقدی ($)
پالایشگاز ایلام گوگرد کلوخه ۵۰۰ ۰ ۳,۳۲۰ نقدی
پالایش نفت بندرعباس گوگرد کلوخه ۵,۰۰۰ ۰ ۳,۳۲۰ نقدی
پالایشگاز ایلام گوگرد گرانوله ۵۰۰ ۰ ۳,۳۲۰ نقدی
پالایش نفت شازند اراک گوگرد گرانوله ۲,۰۰۰ ۰ ۳,۴۵۲ نقدی
پالایش نفت تبریز وکیوم باتوم ۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۷,۲۳۵ نقدی
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار