کد خبر : 13407

پتروشیمی تبریز به صنایع پایین دست فرآورده پلیمری عرضه کرد. به گزارش روابط عمومی پتروشیمی تبریز، مجتمع پتروشیمی تبریز در نخستین ماه امسال، ۲۵ هزار تن فرآورده پلیمری به صنایع پائین دست عرضه کند.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار