با افزایش سرسام آور قیمت نفت خام، قیمت پلیمرها نیز از همین روند پیروی می کند و در شرایط عادی بازار با افزایش قابل…

آخرین اخبار
ادامه اخبار