کد خبر : 43694

پتروتحلیل- شرکت پتروشیمی شیراز اعلام کرد: در خصوص اختلاف نظر در تصویب ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مربوط به تعیین نرخ گاز خوراک برای دوره بیست ویکم فروردین الی بیست وسوم آذرماه1392که موجب اعتراض پتروشیمی شیراز شده بودوآثار ریالی آن در دفاتر ثبت نشده بود، دردادگاه تجدیدنظر خواهی، رای به نفع پتروشیمی شیراز صادرشد.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار