نتایج جستجو...
  • چرا پلیمرهای ایرانی در بازار ترکیه جایگاهی ندارند؟!

    ‏F7000 پتروشیمی مهر و ایلام، پایپ شازند و جم که پیش تر جایگاهی درخور توجه در بازار ترکیه داشتند، اکنون جایگاه خود را از دست داده اند…

  • بازار اوره و سیگنال های متناقض؛

    آخرین سطوح قیمتی اوره ایران که مستقیما توسط تولیدکنندگان و یا بین تریدرها معامله شده در محدوده ۳۰۵ تا ۳۱۰ دلار در هر تن فوب خلیج فارس بوده است...