خط مشی

ما به عنوان تیم پتروتحلیل می کوشیم تا عضوی کوچک از بزرگترین و مهمترین صنعت پتروشیمی ایران بوده و دغدغه ما بیان چیزی جز حقیقت نیست.

گروه پتروتحلیل فعالیت خود را از سال 1392آغاز کرده و در این سالها تلاش کرده ایم تا با گردآوری، تهیه و رصد و پیگیری اخبار، درج قیمت محصولات پتروشیمی داخلی و صادراتی ایران، انتشار گزارش و تحلیل های مفید و کارآمد، رسانه ای مرجع و درخورتوجه دراختیارصنعت پتروشیمی و مخاطبان آن در ایران و خارج از کشورقرار دهیم.