قیر
  • محموله‌های اخیر به آمریکا از مدیترانه شامل محموله 37 هزار تنی از ترکیه می‌باشد که ابتدا در 14 ژوئیه به نیو همپشایر رسید. محموله 46 هزار تنی از یونان که بعد از تحویل یک محموله به آفریقا در 12 ژوئیه به مریلند آمریکا رسید. و محموله 37 هزار تنی دیگری که ابتدا از ترکیه به نیویورک رفته و سپس در اوایل ژوئیه به فلوریدا رسید.

  • قیمت قیر ایرانی 415 دلار در هر تن (فوب ایران) و قیمت‌های قیر بشکه‌ای 466 دلار در هر تن (فوب) ارزیابی شده است.

  • واردات از مالزی شامل نفت خام مال، نمینا -- نفت خام ایرانی -- و همچنین قیر می‌شود. محموله‌های مبدأ ایرانی، که تحت عنوان دیگر مبدأها قرار می‌گیرد، همچنان به پالایشگاه‌های مستقل جریان دارد. این محموله‌ها در آوریل مجموعاً در میزان 2.26 میلیون تن قرار گرفته، و در حدود 24.8 درصد نسبت به میزان 3 میلیون تنی واردات در مارس کمتر بودند.

  • در شرایط عرضه پرمیوم وکیوم باتوم سال 1401 پالایشگاه اصفهان، نرخ پایه وکیوم باتوم بر مبنای میانگین موزون معاملات وکیوم باتوم معمولی کل پالایشگاهها در دو هفته قبل از معامله نهایی در بورس کالا تعیین گردیده است. این روش از چند ایراد فنی و عملیاتی غیر قابل اغماض برخوردار می باشد…

  • محموله‌های قیر فله ایرانی در هفته منتهی به 15 آوریل در میزان 430 دلار در هر تن (فوب ایران)، و محموله‌های بشکه‌ای این کشور در میزان 475 دلار در هر تن ارزیابی شدند.

  • با توجه به اینکه انتظار می رود اوکراین پس از واردات حداقل 175000 تن در سال 2021 از دریای مدیترانه به بنادر دریای سیاه خود در سال جاری در بازار قیر فعالیتی نداشته باشد، این امر به حفظ ارزش محموله‌های فوب مدیترانه در برابر محموله‌های فوب نفت کوره گوگرد بالا کمک کرده است.

  • قیمت‌های قیر فله ایرانی در میزان 435 دلار در هر تن (فوب ایران) ارزیابی شد که بیشترین میزان‌ها در بیش از 7 سال گذشته است، در حالی که قیمت‌های قیر بشکه‌ای ایرانی در میزان 487.50 دلار در هر تن (فوب) قرار گرفتند.

  • قیمت قیر ای‌بی‌اکس 1 فوب سنگاپور در میزان 510 دلار در هر تن ارزیابی شد که نسبت به هفته گذشته رشدی 42.50 دلاری در هر تن داشته است.

  • قیمت قیر فله ایرانی در هفته منتهی به 25 فوریه در میزان 428 دلار در هر تن (فوب) ارزیابی شد، که نزدیک به بیشترین میزان‌های خود در 7 سال گذشته است. قیمت محموله‌های بشکه‌ای ایران در میزان 460 تا 480 دلار در هر تن برآورد شد.

  • قیمت محموله‌های فله ایران در هفته منتهی به 18 فوریه در میزان 430 دلار در هر تن (فوب ایران) ارزیابی شده، که بیشترین میزان‌از نوامبر 2014 است. همچنین قیمت‌ها از اوایل ژانویه به میزان 40 درصد افزایش یافته‌اند. محموله‌های بشکه‌ای ایرانی در میزان 470 دلار در هر تن (فوب) ارزیابی شدند.