کد خبر 4357

نوع کالا تولید کننده قیمت بورس تغییر نسبت به آخرین معامله قیمت بازار تغییر نسبت به روز گذشته
پی‌وی‌سی S70 آبادان ۲۷۸۶ - ۳۶۸۰ ۳۰+
پی‌وی‌سی S60 بندرامام - - ۳۵۰۰ ۰
پی‌وی‌سی ۶۵ S آبادان ۲۵۳۳ ۰ ۲۷۵۰ ۵۰+
پی‌وی‌سی ۵۷ آبادان ۲۷۸۴ - ۳۶۰۰ ۰
پی‌وی‌سی ۶۵S غدیر ۲۵۳۱ ۱+ ۲۸۶۰ ۴۰+
پی‌وی‌سی S65 بندرامام ۲۵۳۱ ۱+ ۲۸۱۰ ۷۵+
پی‌وی‌سی ۶۵S اروند - - ۲۷۸۰ ۳۰+
پی‌وی‌سی ُُS70 اروند ۲۷۸۳ ۰ ۳۰۸۰ ۸۰+
پی‌وی‌سی S70-آف‌گرید اروند ۲۵۰۵ ۰ ۲۸۰۰ ۱۰۰+
پی وی سی S60 آبادان ۲۶۵۷ ۰ - ۰
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار