کد خبر : 4331

نوع کالا تولید کننده قیمت بورس تغییر نسبت به آخرین معامله قیمت بازار تغییر نسبت به روز گذشته
پی‌وی‌سی S70 آبادان ۲۷۸۶ - ۳۶۵۰ ۰
پی‌وی‌سی S60 بندرامام - - ۳۵۰۰ ۰
پی‌وی‌سی ۶۵ S آبادان ۲۵۳۳ ۰ ۲۷۰۰ ۰
پی‌وی‌سی ۵۷ آبادان ۲۷۸۴ - ۳۶۰۰ ۰
پی‌وی‌سی ۶۵S غدیر ۲۵۳۱ ۱+ ۲۸۲۰ ۰
پی‌وی‌سی S65 بندرامام ۲۵۳۱ ۱+ ۲۷۳۵ ۰
پی‌وی‌سی ۶۵S اروند - - ۲۷۵۰ ۰
پی‌وی‌سی ُُS70 اروند ۲۷۸۳ ۰ ۳۰۰۰ ۰
پی‌وی‌سی S70-آف‌گرید اروند ۲۵۰۵ ۰ ۲۷۰۰ ۰
پی وی سی S60 آبادان ۲۶۵۷ ۰ ۳۵۰۰ ۰
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار