کد خبر : 13913

نوع کالا تولید کننده قیمت بورس تغییر نسبت به آخرین معامله قیمت بازار تغییر نسبت به روز گذشته
پی‌وی‌سی S70 آبادان ۳۳۳۷ ۰ ۳۷۴۰ -(تحویل بندر)
پی‌وی‌سی S60 بندرامام ۲۶۹۹ - - -
پی‌وی‌سی ۶۵ S آبادان ۳۰۳۴ ۰ - -
پی‌وی‌سی ۵۷ آبادان ۳۳۳۷ - ۳۸۰۰ ۱۰-
پی‌وی‌سی S65 غدیر ۳۰۳۴ ۰ ۳۳۵۰ -(جامبو)
پی‌وی‌سی S65 بندرامام ۳۰۳۴ ۰ ۳۳۸۰ -(پالت)
پی‌وی‌سی S65 اروند ۳۰۳۴ ۰ ۳۲۰۰ -(جامبو)
پی‌وی‌سی S70 اروند ۲۷۴۴ - - -
پی‌وی‌سی S70 بندرامام ۲۶۱۶ - - -(تحویل تهران)
پی وی سی S60 آبادان ۲۶۲۴ - - -
پی وی سی ۵۷ غدیر ۲۸۳۲ - - -
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار