کد خبر : 13387

نوع کالا تولید کننده قیمت بورس تغییر نسبت به آخرین معامله قیمت بازار تغییر نسبت به روز گذشته
پی‌وی‌سی S70 آبادان ۲۷۸۶ ۰ ۳۴۵۰ ۱۰+(تحویل بندر)
پی‌وی‌سی S60 بندرامام ۲۶۹۹ ۱۹۷+ - -
پی‌وی‌سی ۶۵ S آبادان ۲۵۰۰ ۳۳- - -
پی‌وی‌سی ۵۷ آبادان ۲۸۲۷ ۴۳+ ۳۲۵۰ ۴۰-
پی‌وی‌سی S65 غدیر ۲۵۷۱ ۰ ۳۰۸۰ -(جامبو)
پی‌وی‌سی S65 بندرامام ۲۵۷۱ ۰ ۳۱۲۰ ۳۰+(پالت)
پی‌وی‌سی S65 اروند ۲۵۷۱ ۰ ۳۰۲۰ ۴۰-(پالت)
پی‌وی‌سی S70 اروند ۲۷۴۴ ۱- - -
پی‌وی‌سی S70 بندرامام ۲۶۱۶ ۱- ۳۵۶۰ ۱۳۰-(تحویل تهران)
پی وی سی S60 آبادان ۲۶۲۴ ۱۱- - -
پی وی سی ۵۷ غدیر ۲۸۲۸ ۱- ۳۳۵۰ ۱۰+
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار