کد خبر : 13304

نوع کالا تولید کننده قیمت بورس تغییر نسبت به آخرین معامله قیمت بازار تغییر نسبت به روز گذشته
پی‌وی‌سی S70 آبادان ۲۷۸۶ ۷۳- ۳۴۴۰ ۰(تحویل بندر)
پی‌وی‌سی S60 بندرامام ۲۶۹۹ ۱۹۷+ - -
پی‌وی‌سی ۶۵ S آبادان ۲۵۰۰ ۳۳- - -
پی‌وی‌سی ۵۷ آبادان ۲۸۲۷ ۴۳+ ۳۲۹۰ ۰
پی‌وی‌سی S65 غدیر ۲۵۷۱ ۶۶- ۳۱۳۰ ۰(پالت)
پی‌وی‌سی S65 بندرامام ۲۵۷۱ ۰ ۳۰۹۰ ۰(پالت)
پی‌وی‌سی S65 اروند ۲۵۷۱ ۶۶- ۳۰۶۰ ۰(پالت)
پی‌وی‌سی S70 اروند ۲۷۴۴ ۱- - ۰
پی‌وی‌سی S70 بندرامام ۲۶۱۶ ۱- ۳۶۹۰ ۰ (تحویل تهران)
پی وی سی S60 آبادان ۲۶۲۴ ۱۱- - -
پی وی سی ۵۷ غدیر ۲۸۲۹ ۷۷- ۳۳۴۰ ۰
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار