کد خبر : 12573

نوع کالا تولید کننده قیمت بورس تغییر نسبت به آخرین معامله قیمت بازار تغییر نسبت به روز گذشته
پی‌وی‌سی S70 آبادان ۲۸۴۰ ۳+ - -(تحویل تهران)
پی‌وی‌سی S60 بندرامام ۲۵۰۲ ۹۷- - -
پی‌وی‌سی ۶۵ S آبادان ۲۵۰۰ ۳۳- - -
پی‌وی‌سی ۵۷ آبادان ۲۸۲۷ ۴۳+ ۳۳۹۰ -
پی‌وی‌سی S65 غدیر ۲۶۳۶ ۱۴+ ۳۱۵۰ ۰(پالت)
پی‌وی‌سی S65 بندرامام ۲۶۳۶ ۱۴+ ۳۱۵۰ ۰(پالت)
پی‌وی‌سی S65 اروند ۲۶۳۶ ۱۴+ ۳۱۰۰ ۰(پالت)
پی‌وی‌سی S70 اروند ۲۷۴۴ ۱- - ۰
پی‌وی‌سی S70 بندرامام ۲۶۱۶ ۱- ۳۷۴۰ ۰
پی وی سی S60 آبادان ۲۶۲۴ ۱۱- - -
پی وی سی ۵۷ غدیر ۲۹۰۲ - - -
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار