کد خبر 11829

نوع کالا تولید کننده قیمت بورس تغییر نسبت به آخرین معامله قیمت بازار تغییر نسبت به روز گذشته
پی‌وی‌سی S70 آبادان ۲۸۲۷ ۲۴۷+ ۳۴۰۰ ۰(تحویل تهران)
پی‌وی‌سی S60 بندرامام ۲۵۰۲ ۹۷- ۳۳۰۰ ۰
پی‌وی‌سی ۶۵ S آبادان ۲۵۰۰ ۳۳- ۳۰۰۰ -
پی‌وی‌سی ۵۷ آبادان ۲۸۲۷ ۴۳+ ۳۴۵۰ ۰
پی‌وی‌سی S65 غدیر ۲۵۶۹ ۱+ ۳۱۸۰ ۰(پالت)
پی‌وی‌سی S65 بندرامام ۲۵۶۹ ۱+ ۳۱۰۰ ۰(پالت)
پی‌وی‌سی S65 اروند ۲۵۱۹ ۴۹- ۳۰۷۰ ۰(پالت)
پی‌وی‌سی S70 اروند ۲۷۴۴ ۱- - ۰
پی‌وی‌سی S70 بندرامام ۲۶۱۶ ۱- ۳۴۰۰ ۰
پی وی سی S60 آبادان ۲۶۲۴ ۱۱- - -
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار