کد خبر : 10609

نوع کالا تولید کننده قیمت بورس تغییر نسبت به آخرین معامله قیمت بازار تغییر نسبت به روز گذشته
پی‌وی‌سی S70 آبادان ۲۵۸۰ ۱۴۱- ۳۰۵۰ ۵۰-
پی‌وی‌سی S60 بندرامام ۲۵۰۲ ۹۷- ۳۳۰۰ ۰
پی‌وی‌سی ۶۵ S آبادان ۲۵۳۳ ۰ - ۰
پی‌وی‌سی ۵۷ آبادان ۲۵۷۷ ۱- ۳۴۵۰ ۷۰+
پی‌وی‌سی S65 غدیر ۲۳۷۸ ۳- ۳۱۲۰ -(پالت)
پی‌وی‌سی S65 بندرامام ۲۳۷۸ ۳- ۳۱۵۰ ۵۰+(پالت)
پی‌وی‌سی S65 اروند ۲۳۷۸ ۱- ۲۹۵۰ ۵۰+(پالت)
پی‌وی‌سی S70 اروند ۲۶۲۰ ۱+ ۲۹۰۰ ۰
پی‌وی‌سی S70 بندرامام ۲۶۱۶ ۱- ۲۹۶۰ ۴۰-
پی وی سی S60 آبادان ۲۶۳۵ ۹- - -
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار