نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۷۰۳ ۲- ۵۲۵۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۷۰۱ ۸۵- ۵۳۸۰ ۱۷۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۷۶۷ ۱۳- ۵۳۶۰ ۲۱۰-
ABS تزریقی تبریز ۵۹۲۸ ۳۰۶+ ۶۱۵۰ ۵۰+
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۷۹۵ ۱۸- ۴۴۷۰ ۸۰-
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۷۱۴ ۲۲+ ۵۸۰۰ ۱۰۰+
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۷۹۵ ۱۸- ۴۴۳۰ ۱۱۰-
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۷۹۵ ۱۸- ۴۳۸۰ ۲۰۰-
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۷۰۳ ۱۷- ۵۲۵۰ ۲۵۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۶۲۹ ۱۵- ۴۹۰۰ ۲۰۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۲۶ ۲۳- ۴۳۵۰ ۵۰-
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۱۴ ۱۷- ۴۱۰۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۵۸۲ ۲۵۱- ۶۶۰۰ ۲۰۰-
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۷۰ ۲+ ۴۵۲۰ ۳۰-
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۶۲۶ ۲۱- ۴۲۰۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۷۹۵ ۲۲- ۶۸۵۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۳۸۳ ۲۰- ۵۳۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۶۴ ۱۸- ۴۵۰۰ ۷۰-
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۷۱۸ ۴۶- ۴۵۰۰ ۷۰-
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار