نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۷۰۳ ۲- ۵۳۰۰ ۲۶۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۷۸۶ ۱۶- ۵۶۴۰ ۱۱۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۷۶۷ ۱۳- ۵۶۷۰ ۲۳۰-
ABS تزریقی تبریز ۵۶۲۲ ۰ ۶۰۰۰ ۲۰۰-
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۷۹۵ ۱۸- ۴۶۵۰ ۱۰۰-
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۷۱۴ ۲۲+ ۵۷۵۰ ۱۵۰-
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۷۹۵ ۱۸- ۴۶۲۰ ۶۰-
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۷۹۵ ۱۸- ۴۵۵۰ ۵۰-
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۷۰۳ ۱۷- ۵۲۰۰ ۳۵۰-
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۶۲۹ ۱۵- ۵۳۰۰ ۱۵۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۴۹ ۲+ ۴۶۰۰ ۱۰۰-
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۱۴ ۱۷- ۴۱۰۰ ۲۰-
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۸۳۳ ۳۲- ۶۸۵۰ ۱۵۰-
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۷۰ ۲+ ۴۶۵۰ ۴۰-
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۶۴۷ ۱۸- ۴۵۰۰ ۱۰۰+
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۷۹۵ ۲۲- ۷۰۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۳۸۳ ۲۰- ۵۳۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۶۴ ۱۸- ۴۵۹۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۷۶۴ ۱۸- ۴۵۹۰ ۰
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار