نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۷۰۵ ۱۴- ۴۹۵۰ ۲۹۰+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۸۰۲ ۱۴- ۵۵۴۰ ۸۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۷۶۷ ۱۳- ۵۴۲۰ ۲۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۶۲۲ ۰ ۵۹۳۰ ۳۰-
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۸۱۳ ۶- ۴۵۷۰ ۵۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۷۱۴ ۲۲+ ۵۳۲۰ ۱۰۰+
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۸۱۳ ۶- ۴۵۵۰ ۵۵+
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۸۱۳ ۶- ۴۴۷۰ ۱۰-
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۷۲۰ ۶- ۴۸۵۰ ۳۶۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۶۴۴ ۵۸+ ۵۴۰۰ ۲۰۰+
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۶۶ ۵- ۴۳۲۰ ۲۰+
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۳۱ ۶- ۴۱۰۰ ۲۰-
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۸۶۵ ۲۸+ ۷۲۵۰ ۱۰۰+
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۶۸ ۲۶- ۴۴۰۰ ۴۰-
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۶۶۵ ۰ ۴۲۱۰ ۱۰+
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۸۱۷ ۸- ۷۱۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۴۰۳ ۷- ۵۳۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۸۲ ۸+ ۴۶۰۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۷۸۲ ۶- ۴۶۷۰ ۱۲۰+
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار